top of page

Služby

Stanu se pro vás remote datovým a byznysovým analytikem, který vám pomocí dat pomůže s prioritizací a řízením investic do rozvoje vašeho online podnikání.

Projektové řízení jako základní stavební kámen

Po bezmála 10 letech v oboru a exitu několika projektů mám již jednoduše řečeno "něco za sebou".

Na prioritizaci a efektivní komunikaci stavím spolupráci s každým projektem.

Datové řízení marketingu & byznysu

Prioritizace ve výběru zdrojů dat a informací je klíčová pro efektivní investice nejenom do digitálního marketingu. Jaké datové zdroje vybrat? Jak data interpretovat a propojit mezi sebou? Jak získané znalosti využít? Nejenom na tyto otázky svým klientům pomáhám nalézt odpovědi.  

KPIs & data storytelling

Nejste si jisti, na základě jakých KPIs by měl být řízen váš marketing? Ztrácíte se v reportech, které máte k dispozici od interního týmu nebo externích dodavatelů? Nevíte, jak správně zakomponovat témata, jako je atribuční modelování, případně jiné prediktivní modely, které jsou již dnes standardem v oboru?

Napište, věřím, že vám dokážu pomoci.

Webová analytika,
Google Analytics 4 a Server-side GTM

Nejste si jisti, jak správně interpretovat data z Google Analytics 4?

Váháte, zda správně pracujete s tématem data privacy a cookies, které je klíčové pro budoucnost každého online projektu a jak do celého konceptu zapadá Server-side implementace Google Tag Manager?

Nedivím se vám, uvedená témata jsou nepřehledná i pro mnoho odborníků v oboru. Rád vám předám své znalosti a zkušenosti získané stovkami hodin studiem a testováním.

Inkrementalita & prediktivní analytika

Spustili jste velkou offline kampaň a zajímá vás její dopad na výkon online kanálů? Začali jste spolupracovat s novým dodavatelem marketingu, případně udělali jinou změnu, která má přesah v rámci více zdrojů a zajímá vás její byznysový přínos?

Ze svých zkušeností je nejefektivnější cestou, jak nelézt odpovědi na takto složité otázky pomocí "doměření inkrementality", pro které využívám vlastního nástroje postaveného na Python data science stacku, Google BigQuery i dalších technologií.

Datové řízení marketingu
KPIs & data storytelling
Inkrementalita
GA a sGTM
bottom of page