top of page

Model spolupráce

Má vize je poskytnou středním a dynamicky rostoucím online projektům business intelligence na obdobné úrovni, s  jakou pracují špičky v oboru a napomoci tak k demokratizaci e-commerce.

​Pokročilá práce s daty je jednou z hlavních priorit každé úspěšné firmy. Nebudu vám slibovat, kolik ušetříte na marketingu, ani jak zvýšíte % marži nebo tržby, ale slibuji, že vám pomohu z dat získat maximum přidané hodnoty pomocí svých zkušeností i pokročilých Machine Learning / Ai konceptů.

Na jakých židlích sedím?

Profesně jsem Data Engineer / Data Scientist a Analytik (80 %) + Byznysový Konzultant (20 %).

Vždy začínám business plánem

Z technického pohledu ta jednoduchá část, nicméně z pohledu dosažení dlouhodobých cílů je business plán klíčový. Cílem této fáze je definovat vaše byznysové očekávání na další rok (tržby, marže, náklady na provoz firmy atd.).

Ze zkušenosti dává smysl především otevřená spolupráce. Snažím se být upřímný (pokud někde vidím příležitost nebo problém, poukáži na něj). Mám řekněme spíše “lidský přístup”, než na co občas bývají lidé zvyklí (králuv šašek).

Stavební kámen mé práce je vlastní datový model a Machine Learning/Ai moduly

Můj datový koncept je zaměřený na řízení investic do marketingu (online i offline) i byznysu jako celku.

Jeho rozvoj je možný jakýmkoliv směrem dle vašich priorit.

1. fáze implementace (Data Engineering)

 • Standardně jako první implementuji část datového modelu zaměřeného na kombinaci dat z Google Analytics (4 + UA), marketingových platforem (v první fázi především nákladová část) a dat z vaší transakční databáze.

 • Dále je součástí 1. fáze zapojení dalších nákladů na marketing + na provoz firmy (standardně jsou na měsíční bázi) tak, abychom se ve výsledku dostali na marketing profit, v ideálním případně i na “PnL”.

 • Úroveň detailu v rámci zapojení provozních nákladů záleží čistě na vás (v tom smyslu, jaké informace budete chtít na této úrovni sdílet). Detail můžeme rozvíjet postupně, jak bude růst vzájemná důvěra (NDA z mé strany je součástí dohody o spolupráci).

2. fáze implementace (Data Science)

V rámci data science části vyvíjím vlastní genetický algoritmus, díky kterému získáte např.:

 • Prediktivní analytiku: staví na traffic modelu, díky kterému je v čase možné poměrně s vysokou přesností odhadovat investice do marketingových kanálů potřebné k dosažení stanovených cílů nebo odhadovat tržby a zisk dle produktových kategorií (případně dle vámi zvoleného pohledu).

  • Přesnost modelace roste v čase, především z důvodu mého hlubšího pochopení fungování vašeho byznysu a schopnosti tuto znalost zahrnout do práce s daty.

 • Analýzu inkrementality: kauzální přínos investic do online / offline marketingu, případně jakýchkoliv jiných částí byznysu.

 • Marketing Mix Modelling (MMM): metodika zaměřená na kvantifikaci dopadu různých marketingových kanálů na prodej a tržby. Díky MMM je možné rozpoznat, jaký jednotlivý marketingový kanál přispívá k celkovému výkonu, jaký je v něm potenciál pro růst a napomáhá k optimalizaci investic.

 • Ai robota pro analýzu dat, jehož úloha je automatizace hledání potencionálně zajímavých use cases ve vašich datech s ohledem na vaše cíle. Ve finální datovém modelu jsou stovky metrik a dimenzí (a miliony jejich kombinací), kdy manuální procházení a hledání příležitostí je extrémně náročné až nereálné. 

Forma “předání” mé práce

 • Základem jsou vizualizace, které standardně zpracovávám v rámci Looker Studio (dříve Data Studio). Pokud byste měli na vizualizační platformu jiné preference, omezení zde není, nicméně pracoval jsem historicky myslím se vším, co je na trhu dostupné, a co do předání informací je Looker Studio za mě nejlepší volbou.

 • Data je možné využít nad rámec vizualizací, např. rozšíření feedů pro marketingové platformy, segmentace pro emailing atp.

  • Pokud společně vymyslíme, kde by získané informace mohly sloužit pro automatizaci / zjednodušení práce ve vaší firmě, najdeme cestu, jak je využít.

 • Obecně nejsem fanda tvorby dlouhých analýz, tedy pokud to není vysloveně potřeba, snažím se vždy dodat klíčové informace klidně formou jedné slack message a ne mnoho stránkovou prezentaci.​

Co v úvodu spolupráce potřebuji

 • V základu popsat, jak vaše firma funguje:

  • Jak máte strukturované řízení marketingu (externisté, interní tým).

  • Kdo se vám stará o webovou analytiku / GTM.

  • Zda máte interní business intelligence a pokud ano, jakým use cases se věnují.

  • Stručně popsat historii vaší firmy + vizi, s jakou váš byznys stavíte.

  • Stručně popsat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle -> reálně mi to hodně pomůže řídit priority a zvýší schopnost dělat analytické závěry z dat.

 • Přístupy:

  • Google Ads (prosím zaslat číslo Google Ads účtů, spáruji na své MCC)

  • Facebook -> prosím poslat číslo vašeho business manageru, pošlu pozvánku k propojení

  • Sklik -> prosím sdílet na merglevsky.milan@gmail.com

  • Google Tag Manager -> pokud máte správce GTM, stačí mi přístup k nahlížení na milan@merglevsky.cz .

  • Google Analytics 4 + UA -> prosím sdílet s editačními právy na milan@merglevsky.cz

  • Přístupy do dalších platforem, pokud využíváte:

  • Zbozi.cz

  • Heureka.cz

  • Criteo.com

  • případně další, jaké využíváte…

Co nedělám

 • Exekutivně neřídím marketingové kampaně / platformy. Pokud mám někde ze zkušenosti tip na testování, tak informaci samozřejmě předám, nicméně kampaně nenastavuji.

 • Nezpracovávám grafické / textové podklady k reklamám (nad rámec toho, pokud někde nejsem schopen uvedené zlepšit formou automatizace, např. rozšířením produktového feedu o informace ze svého datového modelu).

 • Nejsem účetní ani finanční ředitel.

Zajímá vás více?

bottom of page