top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Mamata s.r.o., se sídlem Pod Parkem 1351, IČ: 11837501 (dále jen „Správce“, „já“).

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

Kdykoliv mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese milan@merglevsky.cz

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací jako je např. Fakturoid.cz, Simpleshop.cz, Shinyapps.io, Mailchimp.com, Google (Spreadsheets, Gmail), Zapier.com, Microsoft a další, které v současné době využívám.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

 • kdykoliv zrušit zasílání mých novinek,

 • vznést námitku proti zpracování na základě mého oprávněného zájmu na adresu milan@merglevsky.cz,

 • vzít udělený souhlas zpět,

 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,

 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsem povinnen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s mými oprávněnými zájmy,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


V rámci kontaktního formuláře zpracovávám vaše následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení;

 • e-mailovou adresu;

 • vaši zprávu;

 • telefon či jiné osobní údaje, pokud je dodatečně sdělíte v rámci komunikace


pro to, abych pro vás mohli vytvořit nabídku svých služeb a dále s vámi o této nabídce jednat nebo vám mohl odpovědět na vámi vznesený dotaz.

 • Co mi to umožňuje: Takový postup mi umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Osobní údaje budu zpracovávat po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

 

Pokud mezi námi dojde k uzavření smlouvy…
 

budu tyto a případně další potřebné (např. fakturační) osobní údaje zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. 

 • Co mi to umožňuje: Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Pokud mezi námi bude uzavřena smlouva, budu tyto osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

Zasílání novinek
 

Vaši emailovou adresu budu zpracovávat za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek. Tato obchodní sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu na adresu milan@merglevsky.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 

 • Co mi to umožňuje: Tento postup mi umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. 

 • Po jak dlouhou dobu: Obchodní sdělení vám budou zasílána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo se naopak z odběru neodhlásíte. 

 

PŘIHLÁŠENÍ NA ŠKOLENÍ
 

Když se přihlásíte na mé školení, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení;

 • vaše fakturační údaje;

 • e-mailovou adresu;

 • telefon či jiné osobní údaje, pokud je dodatečně sdělíte v rámci komunikace

za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. 

 • Co mi to umožňuje: Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Osobní údaje budu zpracovávat za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší..

 

REGISTRACE DO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU


Pokud mi k tomu při registraci udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:
 

jméno;
příjmení;
e-mailovou adresu

 

za účelem registrace do uživatelského účtu.

 

 • Co mi to umožňuje: Takové zpracování mi umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přihlášení do uživatelského účtu.

 

KOMENTÁŘE NA BLOGU
 

Pokud mi budete chtít na našem blogu okomentovat článek…
budu zpracovávat vaše následující osobní údaje:


jméno, příjmení a ostatní údaje registrovaného uživatele;
IP adresu;
obsah komentáře

 

pro to, aby se komentář mohl zveřejnit a já nebo jakýkoliv jiný registrovaný uživatel vám na něj mohli odpovědět.
 

 • Co mi to umožňuje: Umožňuje mi to čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – jedná se totiž o zpracování na základě oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku  na milan@merglevsky.cz. Námitku vyhodnotíme bezodkladně.

 • Po jak dlouhou dobu: Údaje budou na webu zveřejněny po dobu trvání zveřejnění daného článku, který jste komentovali.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO NEWSLETTERU
 

Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru…
dáváte mi souhlas k tomu, abych zpracovával vaši e-mailovou adresu, a to právě za účelem zasílání novinek z oblasti digitálního marketingu, datového a online byznysového světa. 

 • Co mi to umožňuje: Takové zpracování mi umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 • Po jak dlouhou dobu: E-mailovou adresu si uložím na 3 roky a po tuto dobu vám budu newslettery zasílat, pokud tuto dobu neprodloužíte anebo naopak nevezmete svůj souhlas zpět.

 • Jak můžete souhlas odvolat: Zasílání novinek můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na milan@merglevky.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které vám zasílám. Krom toho, že vám přestanu psát, tak vaši e-mailovou adresu také smažu z naší databáze.

 

COOKIES
 

Na mých webových stránkách používám následující soubory cookies…
 

 • Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.    

 • Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

 • Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

 • Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

 • Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

 • Podrobnosti k nim si můžete přečíst v tabulce, kterou naleznete dole v liště.

 • Co mi to umožňuje:

  • Marketingové cookies jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. To umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 

 • Odvolání souhlasu: Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 • Sběr ostatních cookies za výše uvedenými účely je možné na základě mého oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 • Cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení nadměrného a odborného úsilí. 

 • Po jak dlouhou dobu: Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena u jednotlivých typů cookies v tabulce, kterou naleznete v liště stránky.

 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě mého oprávněného zájmu námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adresu milan@merglevsky.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. 

 

UDĚLENÍ REFERENCE    
 

Pokud budete tak hodní a udělíte mi referenci…
dáváte mi prostřednictvím potvrzení v mailu nebo jiném komunikačním prostředku svůj souhlas k tomu, abych zpracovával vaše následující osobní údaje obsažené v referenci, které mohou být například:

 

 • název společnosti;   

 • jméno a příjmení;

 • pracovní pozice;

 • e-mail;

 • předmět činnosti;

 • obsah reference;

 • vzkaz, pokud jste mi jej napsali;

 • podobiznu, pokud jste mi poslali svou fotografii

 • pro to, abychom mohli referenci zveřejnit a použít ji tak pro své propagační účely, zejména pro umístění na svou webovou prezentaci, do marketingových materiálů, tvorbu obsahu sociálních sítí, obchodních nabídek apod.
   

 • Co mi to umožňuje: Takové zpracování mi umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pokud mi poskytnete svou fotografii, souhlasíte s jejím zpracováním pro výše uvedené účely, a to ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

 • Po jak dlouhou dobu: Souhlas udělujete na dobu 5 let. 

 • Jak můžete souhlas odvolat: Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na milan@merglevsky.cz. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek odstranění osobních údajů z mé databáze, není-li pro jejich další zpracování dán zákonný důvod, a odstranění z materiálů, které jsem vydal, pokud je takové odstranění možné a přiměřené.

 • Vezměte na vědomí, že v případě, že jste mi poskytli své logo, nebo v případě, že vaše reference obsahuje autorské dílo, udělujete mi právo je bezplatně užít, a to za účelem umístění loga a autorského díla k referenci, kterou jste mi udělili, a to v rámci mé propagační a marketingové komunikace, kterou jste mi odsouhlasili.

bottom of page